Tjänster

Projekt Rådgivning

Känner du dig frustrerad

I mitten av ett projekt, ser vi någon gång att investeringar från alla parter har investerats, och vi alla inser att det kan vara både kostsamt, fördröjning av tidsfrister, så väl som en hel del information som kommer att gå förlorad om ett samarbete med din befintliga Microsoft partner måste avslutas.

Kom ihåg - att i en konflikt finns det aldrig en vinnare mellan parterna - bara en som förlorade mindre.

 

Få inte panik - vi kan hjälpa till

Vi kontaktas ofta av både kunder och partners för att hjälpa att få tillbaka projektdialogen på en professionell nivå.

Eftersom - ingen är intresserad av en konflikt, eftersom de enda vinnarna är advokaterna.

Partnern önskar att leverera kvalitet, och få en hyfsad intäkt - och kunden vill ha en lösning som uppfyller dess krav och budget.

Tyvärr kan dessa individuella mål stå i direkt konflikt med varandra, då båda parter pekar finger åt varandra.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver en utomstående part med professionell insikt att engagera.

Nodes.jpg

Lurade

Vi kan hjälpa till

Rådgivning

Vi är redo