Microsoft Certified Professionals
 • Be

  Competitive

Sälja Microsoft Licenser

Minska risken, ta kontroll, utöka dina inkomster och hantera dina kunder.

Frilansare och SMB partnersteg för att sälja Microsoft Licenser

Redo att säljaMobile

Först ingår vi i ett avtal som säkerställer SMB partnern att 4Dynamics inte informerar 3: e part om någon kund eller specifik partners verksamhet. Dessutom säkerställer 4Dynamics också att information som kommer från Microsoft är konfidentiellt för delägarenoch  inte missbrukas.

4Dynamics tillhandahåller Microsoft "Förändring av återförsäljare" blankett, som skall användas vid överföring av dina kunder till 4Dynamics portföljen. På detta sätt kan 4Dynamics - för din räkning - konfigurera nya funktioner till Dynamics licenserna, och skydda dina intäkter.

 

Redo att utveckla och anpassa

Du skriver ett tillägg, så har 4Dynamics de rättsliga frågorna klara innan:

 • du får åtkomst till utvecklingslicenserna
 • skapar och tilldelar resurser genom oss till Microsoft Partner Portals

Sekretess

En partner har inte behörighet att se licenserna, eftersom Microsoft-system inte kan filtrera kundernas licenser relaterade till specifika resurser. 

En partner kommer inte att ha direkt tillgång till att skapa ordrar. Detta är vårt sätt att skydda 4Dynamics, i händelse av att en partner skapar en beställning och glömmer att betala.

Partners Säkerhet

I det fallet att 4Dynamics inte uppfyller partnerns förväntningar, eller om partnern växer och direkt blir en Microsoft SPA partner, kan partnern helt enkelt använda en ny Microsoft "Förändring av återförsäljare" blankett. Detta säkerställer att framtida kundrelationer till 4Dynamics avslutas. I vissa fall, när det handlar om många licenser, kan Microsoft hjälpa till utan att involvera kunden.

Partners kan lita på oss helt, eftersom vi är ett Partner Development Center för Microsoft.

Fördelar

4Dynamics är en Microsoft tillförlitlig partner

Mest konkurrenskraftiga marginaler på

 • Licens försäljning
 • Årligt underhåll

Återkommande intäkter

Tillgång till Microsoft Partner Portal

 • Utbildningsmaterial
 • Senaste affärs information
 • Nyheter och Tillställningar 
 • Produkter 
 • Försäljning & Marknadsföring
 • Communities

Spara Pengar på Microsoft Partners avgifter

Kör din lilla firma precis som vilken annan Gold Certified Partner.

Addera värde till dina kunder utan att involvera konkurrenterna.

Marknadsför din organisation internationellt genom 4Dynamics varumärke

Två vägs partnerskap, eftersom 4Dynamics också identifierar försäljning som vi riktar till våra partners.

Tillgång till utvecklingsverktyg.