Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning (Senast uppdaterad - Oktober 2012)

Detta material är endast till för informationssyfte. 4Dynamics ApS frånsäger sig alla garantier och villkor med avseende på användning av materialet för andra ändamål. 4Dynamics Corporation skall inte, vid något tillfälle, vara ansvariga för speciella, direkta, indirekta eller följdskador, oavsett om en åtgärd av kontrakt, försummelse eller annan åtgärd som uppstår ur eller i samband med användning eller prestanda hos materialet. Ingenting häri skall tolkas som någon form av garanti.

Ingen del av denna webbplats får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, helt eller delvis utan skriftligt tillstånd från 4Dynamics Corporation. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.