Services

Internationale projekter

Leverancer er hårdt arbejde

.. men vi kan gøre det nemmere. Udnyt fordelen af vores eksperters mere end 20 års erfaring fra mange store projekter for internationale virksomheder og globale brands.

Vi setuppet til at gøre internationale projekter til en success gennem vores globale organisation og internationale partnerskaber med meget erfarne partnere og eksperter.

En vigtig forudsætning for at opnå den bedste økonomi i et projekt er, at 4Dynamics kan kombinere vores mange direkte ydelser og lokale partnere inddrages, vores projektmodeller og erfaringer. Det gavner kunden såvel som partneren at gøre brug vores ekspertise for at opfylde kundernes krav, procedurer og domæne viden og udnyt fordelene fra:

 • Internationale senior og erfarne eksperter, der er klar at levere en ensartet projektudrulning og vidensoverdragelse
 • Assistance fra internationale leveranceteams, der er blandt de ypperligste eksperter.
 • Involvering af fokuserede indenlandske partnere for at sikre fremadrettet lokal support og uddannelse
 • International viden der sikrer overholdelse af nationale lovgivninger og krav
 • Lokaliseringsspecialister og værktøjer
 • Adgang til højt kvalificeret og omkostningseffektiv offshore ekspertise inden for alle dele af Microsofts produkter

Lad 4Dynamics hjælpe med at sammensætte dit internationale projektteam, og brug en eller flere af nedenstående eksempler, hvor vi kan gøre en forskel:

 • International planlægning
 • Identifikation og inddragelse af de rette internationale partnere og kompetencer
 • Effektiv implementering på kundens lokationer
 • Internationale projekt implementeringsteams som er rejseklar, for på stedet ,at sikre overførsel af viden til den lokale partner og kunde - at for at sikre en fremadrettet lokal støtte og kundetilfredshed
 • Kontrol af performance imellem involverede internationale parter
 • Reduktion af de samlede projektomkostninger gennem lokal involvering via 4Dynamics, partnere og projektledere
 • Identificering af lokale problemstillinger for at sikre en effektiv international leverance, eksempler:
  • nationale procedurer og vaner
  • opfyldelse af løsningens nationale lovgivningskrav og procedurer
  • beskrivelse og opfølgning på leverancen og udrulningen for at reducere frustration og projektomkostninger, samt øge effektiviteten
  • udnyttelse af lokaliseringsværktøjer og afdelinger
 • Et skift fra at den primære partner lokalt styrer projektet til at at det styres som fra en ægte global spiller der kan levere international projektstøtte.

4Dynamics tjenester kan også omfatte:

 • Intern projekt og ressourceallokering
 • Planlægning inddragelse af parterne på det rigtige tidspunkt og sted efter behov

Vi mestrer internationale projekter

... og besidder den nødvendige certificerede ekspertise, praktiske erfaring og lokale tilstedeværelse.

Dokumentation og indsigt er afgørende for et vellykket projekt. Alle parter kan tilbydes at få adgang og bidrage til en samlet portal for projektet, herunder fortrolige områder indeholdende projektspecifik information, spørgsmål, fejlhåndtering og opgavelister som kun er gjort tilgængelige for de projektinvolverede ressourcer.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om yderligere emner såsom opfyldelse af lokale forretningsmæssige krav, international konsolidering, detaljeret rapportering og processpecifik viden.

For at gøre en lang historie kort, kan vi igennem vores specialister håndtere:

 • enhver industri
 • ethvert sprog
 • Enhver lokal juridisk indsigt og efterspørgsel
 • Det bedste setup til en konkurrencedygtig pris 

Vi mestrer og har certificeret ekspertise inden for disse projektmodeller:

 • Microsoft Sure Step
 • Prince2
 • Scrum

Ovenstående er eksempler, og vi er naturligvis også i stand til at identificere projektledere med indsigt og ekspertise i netop din foretrukne projektledelsesmodel.

Vi har endda mulighed for at hjælpe med adgang til lokalisering værktøjer.

Vores services har det formål at det skal resultere i den bedste kundeoplevelse via effektive og professionele eksperter.

MSSure Step 01

Images CAUOFPE6

Prince 2_1

Itil -logo

MBA